MEDIA

 

Stoczniowa gazeta „OSTROWIA” chętnie współpracuje z nami i zamieszcza nasze apele. Oto jeden z nich:

 ostrowia1

W tym roku Urząd Miejski w Gdańsku zorganizował w Ratuszu spotkanie kociarzy z Prezydentem Gdańska Adamowiczem. Na spotkaniu obecny był komendant  Straży Miejskiej, Dyrektor Schroniska Promyk i jeszcze kilka osób. Gdańsk jest też jedynym miastem w Polsce, który wydał karty społecznego opiekuna dla wszystkich zarejestrowanych kociarzy w mieście i na tym właśnie spotkaniu zostały one wręczone zaproszonym kociarzom.

Kilkanaście osób najbardziej zaangażowanym w działalność na rzecz bezdomnych kotów zostało uhonorowanych medalami, które wręczał Prezydent. Jedna z naszych fundatorek również została w ten sposób wyróżniona.

 opiekun społ